Poorter

Bronzen beeld van Francesca Zijlstra.(1991)
Gegoten door Gieterij Pie Sijen.

Poorter Kunstwerken