Galerie Helder

In Helder wordt hedendaagse kunst gepresenteerd in het spanningsveld van autonomie en vormgeving. Galerie Helder richt zich op beginnende en gevestigde kunstenaars onder het credo ‘promipas’: professie, missie en passie. Met professie wordt serieuze aanpak bedoeld. De missie is ondersteuning, begeleiding en promotie van de kunstenaar. Passie is de onmisbare drijfveer in het werk.

In het Zeeheldenkwartier te Den Haag werkt de galerie aan projecten in Art & Living. Het zijn kunst en vormgeving in het leven van alledag, die elkaar beïnvloeden en inspireren. In plaats van een industriële ruimte heeft de galerie een geïntegreerde ‘living room’ als expositievloer. Dat sluit aan bij de wens om laagdrempelig kunst te presenteren. De tentoonstellingsruimte bedraagt een kleine 100 m2. Op een onorthodoxe en persoonlijke benadering wordt de kunstenaar voor het voetlicht gebracht.

Galerie Helder/ Projects Art & Living
Tasmanstraat 188NGA lid
2518 VT Den Haag
070 - 3466309
Email: info@galeriehelder.nl

Openingstijden: vrijdag t/m zondag 13-19 uur, en op afspraak.

Galerie Helder Kunstwerken