Disclaimer

De content van deze website is door KunstKoning met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden over het getoonde werk. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. KunstKoning geeft geen garanties voor schade of oplichting in het aankoopproces van de kunstobjecten. Volg voor een voorspoedig verloop van de aankoop onze tips voor veilige aankoop . KunstKoning behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen aanbieders en/of adverteerders te weigeren.