Criteria KunstKoning

Op KunstKoning kan je kunst eenvoudig kopen én verkopen. Maar we stellen wel voorwaarden aan de kwaliteit van de kunstwerken. Naast de ondergrens van 2500 euro hebben we ook inhoudelijk een visie op wat goede kunst is.

De definitie van wat kunst is, leidt al sinds Plato tot eindeloze debatten. Kunst lijkt ongrijpbaar, maar wanneer je dit aanneemt dan valt er gek genoeg over de definitie van wat goede kunst is van alles te zeggen. Voor kunst geldt wat wetenschapper Jozeph Weizenbaum in meer algemene zin over goed en kwaad zei: “Het is niet mogelijk een vaste grens te trekken tussen goed en kwaad, noch tussen dag en nacht. Maar het onderscheid tussen middag en middernacht is duidelijk.” Van die duidelijkheid willen we uitgaan op KunstKoning.

Natuurlijk speelt smaak een rol bij de waardering van een kunstwerk. KunstKoning is een online platform voor de  gehele Nederlandse kunstmarkt en dat betekent dat we onze persoonlijke smaak (die binnen het team al uiteenloopt) opzij zetten. De site moet een afspiegeling zijn van de markt om zo voor een groot publiek interessant te zijn. Kwaliteit blijft in de verschillende segmenten onze leidraad. Dit is geen hooghartig snobisme om jezelf te onderscheiden van de rest, maar een kritisch kijken naar de werken en de intentie van de kunstenaar. In (zeer) algemene zin zou je daar het volgende over kunnen zeggen: een goede kunstenaar (veel criteria gaan ook op voor een goede galerie) werkt serieus aan zijn kunstenaarschap. Dat betekent dat hij altijd zoekt naar mogelijkheden zich te ontwikkelen, dat wat hij doet nog beter te doen. Hij neemt risico.

KunstKoning behoudt het recht om kunstwerken van particulieren én galeries te weigeren. In onze beoordeling kijken we naar de opleiding van de kunstenaar, zijn CV, wie hem vertegenwoordigt waar hij geëxposeerd heeft- oftewel we beoordelen de professionaliteit van een kunstenaar. Tenslotte hebben we de artificiële ondergrens van 2500 euro. Niet omdat we geloven dat de prijs per definitie iets over de kwaliteit van een werk zegt, maar omdat we geen marktplaats willen zijn waar je overspoeld wordt met amateurkunst.

Dat gezegd hebbende willen we iedereen veel kijk- en leesplezier wensen op de website. We raden particulieren aan om KunstKoning ook te gebruiken om kunst eenvoudig te vérkopen. Mocht je vragen hebben over de criteria die wij hanteren en/of wat u nodig heeft voor het aanmaken van een profiel op KunstKoning mail naar daphne@kunstkoning.com