KunstKoning Blog

Categorieën

Blikvanger van de beurs

Blue Angel van Olga Suvorova

Blue Angel van Olga Suvorova

Iedere beurs heeft het, een schilderij, een beeld, stand of installatie waar je niet aan voorbij kunt lopen. Zelfs al ben je bevangen door kunstmoeheid, afgemat door het geweld van een vijftigplusbeurs of zit je met je gedachte toevallig ergens anders. Op de Open Art Fair vangt het werk Blue Angel van Olga Suvorova ieders blik.

Het heeft waarschijnlijk veel met haar kleurgebruik te maken dat je aandacht ogenblikkelijk getrokken wordt. Het helderblauw en fonkelende goud is onontkoombaar. Vervolgens is het de schildertechniek en het onderwerp dat de toeschouwer verder het werk intrekt. We zien de annunciatie van de maagd Maria. De aartsengel Gabriël staat met zijn witte lelie voor de maagd om te vertellen dat ze zwanger is van een bijzonder kind. Volgens Lucas spreekt de engel de volgende woorden: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.  Tussen hen in vliegt een witte duif, als symbool van de heilige geest.
Een vrouw als bijzonder middelpunt van een drie-eenheid is een terugkerend motief in de werken van Olga Suvorova. Het lijkt een christelijk leidraad die door haar werken gaat. Maar ieder werk heeft iets vreemds en zeer eigens. In Blue Angel zien we rechts van Maria en de Engel- een nar. In geen enkel bijbels verhaal is er een derde persoon aanwezig bij de annunciatie. De nar lijkt het verhaal in twijfel te trekken, de rozen boven het hoofd van Maria zijn een verwijzing naar haar vruchtbaarheid. Een bijna zinnelijke verwijzing, bij een onbevlekte ontvangenis.
Dit alles is weergegeven in de decadente kleuren en patronen die de kunstwerken van bijvoorbeeld Gustav Klimt kenmerkte. Maar Suvorova is Russisch. En Russische kunstenaars volgen een zeer gedegen en ambachtelijke kunstopleiding. In Sint Petersburg is het gebruikelijk dat de studenten een werk uit de Hermitage kopiëren als afstudeeropdracht. Voordat ze vervolgens toegelaten worden tot de Schilders Unie, moeten ze  dertig werken voltooien en afstaan aan het collectief. Al deze ervaring zit in de schilderhand van Suvorova. Haar techniekbeheersing trekt de aandacht, zelfs in de hectiek van een drukbezochte kunstbeurs.

Het werk van Olga Suvorova is te zien bij galerie Rosarta in Rotterdam.

 

Gerelateerde kunstwerken